T’OFERIM RÀPIDAMENT UNA SOLUCIÓ A DISTÀNCIA

QUALIFICATS PER A RESOLDRE QUALSEVOL INCIDÈNCIA QUE POGUÉS SORGIR

Perquè és útil el nostre Suport Online?

Menys temps d’inactivitat: una resolució més ràpida condueix a una major productivitat

Menys problemes en el dia a dia: el manteniment proactiu evita problemes en general

Protecció de la infraestructura: mantingui protegida la seva xarxa i els seus dispositius

Continuïtat del negoci: a través de la còpia de seguretat i la recuperació de dades

SERVEIS

Configuració i suport en xarxa

Protecció antivirus i antispyware

Seguretat informàtica

Xarxes inalàmbriques

Optimització de bases de dades

Actualitzacions de hardware i software

Gestió de correus electrònics

Sistemes de Monitorització