LES XARXES SOCIALS PER EMPRESAS

NO SÓN UN PASSATEMPS

UNA GESTIÓ EFECTIVA

ÉS UNA TASCA EXCLUSIVAMENT PER A PROFESSIONALS

SOCIAL MEDIA

Professionalment acreditats a com Community Manager (adveischool) i diplomats internacionalment en Hootsuite University.

Creem i confeccionem un Pla Social Media, fent un estudi de la teva Marca i triant les Xarxes Socials clau per al teu negoci.

I a partir d’elles treballar amb les millors i més innovadores eines del mercat.

Oferim des d’assessoria en l’estratègia de social media que has de seguir fins a la gestió de les teves xarxes socials (servei community management).

Les xarxes socials t’ofereixen la possibilitat de connectar amb el teu públic objectiu, millorar la reputació de la teva empresa i obtenir informació útil per al desenvolupament del teu negoci.

PER QUÈ CONTRACTAR UN PROFESSIONAL?

-Som Experts en xarxes socials: (coneixem i treballem diàriament amb elles, sabem quins són els seus punts forts i els errors que s’han d’evitar. Fem ús de la innovació per treure el millor partit de la teva marca).

-Seleccionem les xarxes socials (estudiem el vostre públic objectiu, els vostres productes o serveis i escollim les opcions més idònies).

-Definim els objectius a assolir (tant a llarg com a mitjà i curt termini, així com el Pla de Marketing Online que la teva empresa ha de seguir amb pautes com l’anàlisi DAFO, el SMART, 80/20… etc.).

-Coneixem les Tècniques de segmentació de mercat: (seleccionarem els segments del teu públic objectiu d’acord amb la marca per aprofundir i dirigir-nos a ells).

-Crearem una comunitat al voltant de la marca: (oferint una òptima atenció al client).

-Coneixem els millors dies i hores: (gràcies a les nostres avançades eines compartirem en el moment exacte amb l’objectiu d’aconseguir una major viralitat).

-Experts en tècniques de captació i fidelització: (generararem més engagement i millorarem la teva imatge i reputació online).

-Coneixedors amb garanties del posicionament orgànic en cercadors: (aspecte clau a l’hora de definir les estratègies).

-Oferim informes i anàlisis dels resultats: (per tal que puguis observar detalladament totes les accions i resultats obtinguts).